หนังสือที่ระลึก ๕๐ ปี จุฬาฯ

กรรมการฝ่ายจัดทำ มาจาก อดีต บก.บห.รีดเดอร์ไดเจสต์ ฉบับภอ่านเพิ่มเติม “หนังสือที่ระลึก ๕๐ ปี จุฬาฯ”