คณะกรรมการรุ่น

ตั้งแต่เราจบการศึกษาในปี ๒๕๑๗ เป็นต้นมา เราได้มีการพบปะสังสรรค์กันเป็นประจำทุกปี อีกทั้งได้มีการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอยู่เป็นระยะๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานของเพื่อนๆ การเสียชีวิตของบิดามารดา การร่วมกันทำบุญ และงานการกุศลต่างๆ รวมถึงงานกลับมาเยี่ยมถิ่ฐานสถานศึกษาของเรา เป็นครั้งคราว นับตุ้งแต่มีงานสิงห์ดำสัมพันธ์ เราก็ได้มีกิจกรรมกลับเยี่ยมบ้านกันตลอดมาทุกปี  ในการทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ เราได้มีการคัดเลือกเพื่อนคนหนึ่งเป็นประธานรุ่น และอีหลายคนเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งการหาทุน และการจัดงานสังสรรค์ และทำบุญทำกุศล  มีเพื่อนหลายคนได้ทำหน้าที่ประธานรุ่น ในปีต่างๆกัน ผมไม่สามารถจำได้หมด เพื่อนคนไหนจำได้ช่วยบอกกันด้วยครับ ใช่หรือไม่ เป็นปีไหน มีใคร

อีกครับ

กมล ฐิติบุญสุวรรณ

กมลนุช ชัยสิทธิกุล

กฤษณะ บวรลักษณ์

อดิศักดิ์ ใหญ่ ใบเกษม

นิค จันทรวิทูร

สัมพันธ์ หุ่นพยนธ์

จิรกิตติ์ โย่ง กสิยะพงศ์

ดำรงเดช หน่อย ประมิติธนการ เป็นประธานรุ่น ปีไหนครับ

สันชัย ต้อย ประเสริฐสุวรรณ

สยุมพร ลิ่มไทย

วีรวิทย์ จันทร์จำเริญ

ภาณินี สมุทรเสน

ยุพิน ม้อย ดิสสะมาน

จะได้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของรุ่น

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: