๕๐ปี น้องใหม่จุฬาฯ

สายข่าวไม่ประสงค์ออกนาม ผู้มีเจตนาดี ก้อบปี้ข่าวส่งมาให้

หนังสือ 50 ปี น้องใหม่จุฬาฯ 2513
ปก โดย รศ.ดร.สันติ คุณประเสริฐ
สารบัญ
1.คำนำ โดย คณะผู้จัดทำหนังสือ
2.จากใจ โดย คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานจัดงาน 50 ปี น้องใหม่จุฬาฯ 2513
3. ความทรงจำอันตราตรึง
    • ความทรงจำวันทรงดนตรี โดย อ. อนนต์ วงษ์เกษม หัวหน้าวงและประธานชมรมดนตรี สจม. 2514-2515 (วิศวะ) อ. สถิตมาส บุญเสมอ (ครุ) นักร้องประสานเสียง(โซปราโน) CU Band รุ่นที่หนึ่ง
    • “นิสิตเจ้าฟ้า” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรฯ ทรงเป็นน้องใหม่จุฬาฯ   โดย คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต์ (อักษร)
    • ย้อนรำลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 14 ตุลาฯ โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายก สจม. (วิศวะ)
4.เรียนรู้จากจุฬาฯ อาสาพัฒนาสังคม
    -น้องใหม่ฯ 2513 ที่ออกไปทำงานช่วยสังคมโดยตลอด หรือเป็นเวลายาวนาน โดยได้รับแรงบันดาลใจ จากการเรียนและ ประสบการณ ์จากรั้วจุฬาฯ ดูผลงานที่สร้างความเปลี่ยนแปลง ต่อวิถีชีวิตประชาชนโดยรวมให้ดีขึ้นและยั่งยืน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
5.ก้าวสู่รั้วจุฬาฯ…ฝันดี ฝันร้าย ฝันกลับตาลปัตร
    – ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ : เมื่อคุณหนูสะเทือนใจ โดนรุ่นพี่ดุบังคับ, culture shock, จากจังหวัดไกลโพ้นสู่เมืองกรุง ฯลฯ (เล่าความหลัง ตลก/เศร้า/ตะลึง/ช็อค/คาดไม่ถึง, รูปภาพ) 6.รับน้องใหม่…กว่าจะได้เป็นลูกพระเกี้ยว
    – งานรับน้องใหม่คณะ… พิธีกรรม พิธีเกิน : บางคณะรับน้อง อบอุ่นโรแมนติค บางคณะรับแบบขาโหด
    – รับน้องใหม่จุฬาฯ… ยังจำกันได้บ้างไหม
    – รับน้องใหม่ชาวหอ… ผ่านสองด่านไม่พอ ยังมีด่านสาม (เล่าเรื่องเด็ด/สนุกสนาน/ร้องไห้/ตกใจ/กลัว/อาย, บางคนมีประสบการณ์ รับน้อง ทั้งสามด่านในคนเดียว, รูปภาพ)
7.ค่ายอาสา
    – อบอุ่นเกื้อกูล, กว้างขวางมีเพื่อนทุกคณะ, จอมกิจกรรม, เข้าเรียนกันบ้างไหม
8.นักกีฬาคณะ…แพ้ชนะวัดกันที่ใจ
    -(เล่าเรื่องเด็ด/สนุกสนาน, รูปประกอบ)
9.ชมพูงามแข่ง เหลืองแดงพริ้วเคียงใกล้
    -(ฟุตบอลประเพณี เล่าเรื่องเด็ด/สนุกสนาน, รูปประกอบ)
10.น้องใหม่จุฬาฯ 2513 ร่วมแรงร่วมใจ
    -(กิจกรรมที่ทำร่วมกันในโอกาสครบรอบ 50 ปี เน้นรูปภาพพร้อมคำบรรยาย)  
    • พิพิธภัณฑ์ความทรงจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • งาน “แสงแห่งความสุข ย้อนสู่ยุคน้องใหม่จุฬาฯ 2513”
    • กิจกรรมเพื่อสังคม
    • กิจกรรมหารายได้
    • ร่วมพิธีต่างๆ : พิธีถวายราชสักการะพระรูปสองรัชกาล และ ถวายสัตย์ปฏิญาณ, พิธีเปิดตัวโครงการ นิทรรศการ 50 ปี น้องใหม ่จุฬาฯ 2513, งานวันสถาปนาจุฬาฯ, ถวายราชสดุดีวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ, งานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ, งานรำลึกวันทรงดนตรี, รำลึกวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร (รัชกาลที่ 9), ถวายบังคมในวันปิยมหาราช ฯลฯ
11.รายชื่อผู้จัดทำหนังสือและที่ปรึกษาฯ, รายชื่อคณะกรรมการจัดงานฯ

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: